GEGEVENSBESCHERMING

§1 Algemene informatie


(1) Hieronder informeren wij u over de verzameling van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk, zoals naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.


(2) De gegevensbeheerder overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:


CHARMANT BENELUX

Pelmolenlaan 12-14

3447 GW Woerden

Nederland

Tel. +31 348416646

Email: sales@charmantgroup.nl

Website: www.charmant.com


De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn:


Alexander Bugl

Bugl & Colleagues GmbH

Eifelstr. 55

93057 Regensburg, Duitsland

Telefoon: +49 94163049789

contact(at)buglundkollegen.de

www.buglundkollegen.de


(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de gegevens die u verstrekt (uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw naam en telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is ons legitiem belang om te reageren op uw verzoek op grond van artikel 6, lid1(f) AVG. Als het doel van uw contact is om een contract af te sluiten, dan is de aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 lid 1 (b) AVG. Wij verwijderen de gegevens die in dit kader zijn verkregen zodra het niet langer nodig is deze te bewaren, of wij beperken de verwerking indien er wettelijke bewaringsverplichtingen van kracht zijn.


(4) Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruikmaken van gemachtigde dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden wensen te gebruiken, informeren wij u in detail over de respectieve onderstaande procedures. Daarbij worden ook de vastgelegde criteria voor de bewaringstermijn gespecificeerd.


§2 Uw rechten


(1) U hebt jegens ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

– Recht op informatie

– Recht op rectificatie of verwijdering

– Recht op beperkte verwerking

– Recht op bezwaar tegen de verwerking

– Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

 

(2) Bovendien hebt u het recht om bij een toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens.


Beiers Staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming (BayLDA)

Promenade 18

91511 Ansbach, Duitsland

E-mail: poststelle(at)lda.bayern.de


§3 Bezoek aan de website


Bij louter informatief gebruik van de website, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of op andere wijze gegevens aan ons verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser doorstuurt naar onze server. Wanneer u onze website wilt bekijken en akkoord gaat met het gebruik van cookies, verzamelen we de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen:

• IP-adres

• Datum en tijdstip van het verzoek

• Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)

• Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)

• Toegangsstatus/ HTTP-statuscode

• Hoeveelheid overgedragen gegevens per keer

• Website waarvan de aanvraag afkomstig is

• Browser

• Besturingssysteem en bijbehorende interface

• Taal en versie van de browsersoftware

• Opslag van uw toestemming voor opslag van cookies

We verzamelen en bewaren deze gegevens voor een beperkte periode op basis van ons legitiem belang om afleiding van persoonlijke gegevens te veroorzaken in het geval van ongeautoriseerde toegang of poging tot toegang tot lokale servers (artikel 6, lid 1(f) AVG).


§4 Gebruik van cookies


(1) Naast bovengenoemde gegevens worden bij uw bezoek aan onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in de door u gebruikte browser en die bepaalde informatie doorgeven aan degene die de cookie heeft geplaatst (in dit geval wijzelf). Zij zijn bedoeld om het algehele internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.


(2) Deze website maakt gebruik van twee soorten cookies: (a) essentiële cookies, zonder welke de functionaliteit van onze website zou worden beperkt en (b) optionele cookies voor website-analyse en marketingdoeleinden.  Het gebruik van optionele cookies is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1(a) AVG). Optionele cookies worden maximaal zes maanden bewaard. Onder de volgende link onderaan deze pagina kunt u de cookie-instelling op elk gewenst moment aanpassen. In de volgende paragrafen beschrijven we tot in detail de optionele cookies die op deze website worden gebruikt:


Integratie van Google Maps

(1) Op deze website maken wij gebruik van de diensten van Google Maps. Dit stelt ons in staat interactieve kaarten direct op de website weer te geven en stelt u in staat de kaartfunctie handig te gebruiken. Deze zijn geïntegreerd in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, d.w.z. dat er geen gegevens over u als gebruiker aan Google worden doorgegeven als u de kaarten niet oproept. Pas wanneer u toestemming geeft en de kaarten oproept, worden de in lid 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.


(2) Door het bezoek van de website ontvangt Google de informatie dat u de desbetreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Bovendien worden de onder punt IV van deze verklaring genoemde gegevens doorgegeven. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel aan Google wordt gekoppeld, moet u zich uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw

gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en / of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt voornamelijk uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om vraaggerichte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale

netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u dient contact op te nemen met Google om dit recht uit te oefenen. De rechtsgrondslag voor de hier beschreven verwerking van persoonsgegevens is Art. 6(1) lit. a

EU-GDPR


(3) Informatie van derden: Google Cloud EMEA ltd. Meer informatie over het doel en de omvang van de

gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder vindt u in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook verdere informatie over uw rechten in dit verband en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Andere hulpmiddelen die op onze website worden gebruikt


Gebruik van Matomo

(1) Deze website gebruikt de webanalysedienst Matomo om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat onze service te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van Matomo is Art. 6(1) lit. a EU-GDPR.

(2) Voor deze evaluatie worden geen cookies op uw computer opgeslagen.

(3) Deze website maakt gebruik van Matomo met de extensie “AnonymizeIP”. Dit verkort de verwerking van IP-adressen en voorkomt dat ze direct aan personen gekoppeld kunnen worden. Het IP-adres dat uw browser via Matomo doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere door ons verzamelde gegevens.

(4) Het programma Matomo is een open source-project. Informatie van de derde partij over gegevensbescherming is te vinden op https://matomo.org/privacy-policy/.


§5 Online aanwezigheid op sociale media

We onderhouden online aanwezigheid in sociale netwerken om actieve gebruikers te informeren over onze diensten en om rechtstreeks via de platforms te communiceren:

• Facebook: www.facebook.com/charmantgroup

• Instagram: www.instagram.com/charmant_eyewear_europe/

• LinkedIn: www.linkedin.com/company/charmant-group

• YouTube: www.youtube.com/user/CharmantGroupInt

Al onze sociale mediakanalen zijn alleen toegankelijk voor bezoekers van de website via een externe link. We gebruiken geen plug-ins of andere interfaces op onze website die de desbetreffende netwerken bieden voor insluiting op websites. 


We hebben geen invloed op de gegevensverzameling en het gegevensgebruik door sociale netwerken. We weten bijvoorbeeld niet in hoeverre, waar of hoe lang de gegevens worden opgeslagen, in hoeverre de netwerken zullen voldoen aan bestaande verwijderingsverplichtingen, welke evaluaties en koppelingen met de gegevens zullen worden gemaakt en aan wie de gegevens worden doorgegeven. We vestigen daarom nadrukkelijk de aandacht op het feit dat gebruikersgegevens (zoals persoonlijke informatie en IP-adressen) door de netwerkexploitanten worden opgeslagen in overeenstemming met hun richtlijnen voor gegevensgebruik en worden gebruikt voor zakelijke doeleinden.


We verwerken de gebruikersgegevens op sociale mediakanalen voor zover ze contact met ons opnemen en met ons communiceren via bijvoorbeeld reacties of direct aan ons gerichte berichten. Rechtsgrond voor de verwerking van gebruiksgegevens is artikel 6 lid 1(b) en (f) AVG.


Speciale informatie over Facebook/Instagram

U kunt via externe links op onze website toegang krijgen tot het sociale medianetwerk Facebook/Instagram. Alle functies in het sociale netwerk worden geleverd door Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. De Facebook-kanalen zijn alleen toegankelijk via een externe link. Als u bent ingelogd bij Facebook met uw eigen profiel en toegang hebt tot ons sociale mediakanaal, kan Facebook uw bezoek toewijzen aan uw inlogprofiel. Als u niet wilt dat uw account aan uw IP-adres wordt gekoppeld, meldt u zich af bij uw Facebook-account voordat u onze website gebruikt. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens:

facebook.com/privacy/explanation en ons gegevensbeleid 

www.charmant.com/e/footer/data-security/


Speciale informatie over LinkedIn

Binnen ons online aanbod worden geen functies en inhoud aangeboden door de dienst LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. De LinkedIn-kanalen zijn alleen toegankelijk via een externe link. Als bezoekers van de website leden zijn van het LinkedIn-platform, kan LinkedIn het bezoek aan het sociale mediakanaal toewijzen aan het gebruikersprofiel als de gebruiker ons LinkedIn-profiel bezoekt terwijl hij is ingelogd.


We willen erop wijzen dat we geen invloed hebben op de inhoud, de omvang van het gebruik of de gegevens die worden verzameld door LinkedIn Ireland Unlimited Company. Ga voor meer informatie naar de LinkedIn Ireland Unlimited Company-website op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv. Houd er rekening mee dat u uw LinkedIn-account kunt wijzigen om uw privacy te beschermen.


Speciale informatie over YouTube

U kunt via externe links op onze website toegang krijgen tot het sociale netwerk van YouTube. Alle functies in dit sociale media-netwerk worden aangeboden door YouTube, Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De YouTube-kanalen zijn alleen toegankelijk via een externe link. Als u bent ingelogd bij YouTube met uw eigen profiel en toegang hebt tot ons sociale mediakanaal, kan YouTube uw bezoek koppelen aan uw ingelogde profiel. Als u niet wilt dat uw account aan uw IP-adres wordt gekoppeld, meldt u zich af bij uw YouTube-account voordat u onze website gebruikt. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens, verwijzen wij u naar de algemene informatie over gegevensbescherming van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de#infocollect


§6 Facebook fan page: Gezamenlijke verantwoording, contactgegevens, functionaris voor gegevensbescherming:

we zijn samen met Facebook/Instagram verantwoordelijk voor de werking van onze Facebook/Instagram-fanpagina in overeenstemming met artikel 26 AVG. Daartoe hebben we een bepaalde overeenkomst gesloten met Facebook/Instagram om te bepalen wie aan welke gegevensbeschermingsverplichting voldoet. Deze overeenkomst is hier te vinden:

(https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).


Facebook/Instagram is primair verantwoordelijk om de betrokkene informatie te verstrekken over de gezamenlijke verwerking en hem of haar in staat te stellen zijn of haar privacyrechten uit te oefenen. Desondanks informeren wij u hierbij over uw bezoek aan onze fanpagina. U vindt onze contactgegevens onder §1.


U kunt Meta Platforms bereiken op:

Meta Platform Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square,

Grand Canal Harbour,

Dublin 2, Ierland


U kunt Meta online hier bereiken: (https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586)

U kunt de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vinden onder § 1.


U kunt de Meta gegevensbeschermingsfunctionaris bereiken via: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.


§7 Facebook fan page: Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens evenals gegevenstype- en doel en hun gebruik:

1. Gegevens verzameld door Facebook/Instagram:

Als u een Facebook/Instagram-gebruiker bent, verzamelt Facebook/Instagram de informatie die wordt beschreven in het Facebook-gegevensbeleid onder “Welke soorten informatie verzamelen we?” Als u geen Facebook/Instagram-gebruiker bent, kunnen cookies met ID’s en kleine tekstbestanden nog steeds worden opgeslagen in uw browser om het volgen van uw gebruikersgedrag mogelijk te maken. In de regel verwerkt Facebook/Instagram ook gebruikersgegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden wanneer u Facebook/Instagram bezoekt. Op basis van gebruikersgedrag (ook bij het bezoeken van onze fanpagina), worden complexe gebruikersprofielen gecreëerd die Facebook/Instagram kunnen gebruiken om gepersonaliseerde advertenties te tonen aan bezoekers binnen en buiten Facebook/Instagram. Raadpleeg het Facebook Gegevensbeleid voor meer informatie: (https://www.facebook.com/about/privacy/update).


Als u niet akkoord gaat, kunt u zich hier afmelden: https://www.facebook.com/index.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsettings%3Ftab%3Dads


2. Gegevens die we gebruiken (“Paginastatistieken”) en wettelijke gronden:

Facebook/Instagram biedt ons statistieken en gebruiksgegevens waarmee we het gebruik van onze fanpagina (“paginastatistieken”) kunnen analyseren. Dit stelt ons in staat om ons Facebook-aanbod continu te verbeteren. Als operator nemen we geen beslissingen met betrekking tot de verwerking van inzichtgegevens en alle andere informatie die voortvloeit uit artikel 13 AVG, zoals de opslagperiode van cookies op gebruikersterminals. De primaire verantwoordelijkheid volgens AVG voor de verwerking van paginastatistieken ligt bij Facebook en Facebook voldoet aan alle verplichtingen onder AVG met betrekking tot de verwerking van inzichtgegevens. Als paginabeheerder hebben we geen andere manier om gebruikersgedrag op onze fanpagina te evalueren, zelfs niet via het volgen van gebruikers. Over het algemeen is het ook niet mogelijk om de bezoeker van de fanpagina te identificeren aan de hand van de paginastatistieken. In het bijzonder hebben wij op grond van de overeenkomst geen recht om van Facebook te verlangen dat deze individuele profielfoto’s kunnen toewijzen aan ‘vind ik leuk’- informatie voor de pagina, maar alleen als onze fanpagina is gemarkeerd als ‘vind ik leuk’ door de bijbehorende bezoeker en de ‘vind ik leuk’-informatie is ingesteld op openbaar.


U kunt hier achterhalen welke informatie Facebook/Instagram gebruikt om de paginastatistieken te creëren: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


De werking van de Facebook/Instagram-fanpagina en het gebruik van paginastatistieken dienen ons gerechtvaardigde belang bij een effectieve externe presentatie en efficiënte communicatie met onze klanten en geïnteresseerde partijen. Dit belang rechtvaardigt de werking van de site zowel voor de legitieme belangen van Facebook/Instagram-gebruikers als voor bezoekers van onze fanpagina die geen Facebook/Instagram-account hebben. Aldus de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1(f) AVG.


3. Doorgeven van gegevens aan derden:

Gegevens verzameld door Facebook/Instagram worden uitgewisseld en verwerkt in de hele Facebook-groep. De Facebook-groep omvat ook Instagram, WhatsApp en Oculus. Informatie die op Facebook is verzameld, wordt bijvoorbeeld gebruikt om gepersonaliseerde advertenties op Instagram aan de gebruiker weer te geven, of informatie van WhatsApp wordt gebruikt om op Facebook actie te ondernemen tegen accounts die spam verzenden via WhatsApp. Deze informatie is te vinden in het Facebook Gegevensbeleid onder “Hoe werken de Facebook-bedrijven samen”.

Wanneer Facebook gegevens verwerkt, kunnen gebruikersgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen, met name aan de Verenigde Staten.


4. Recht op bezwaar:

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1(f) AVG, hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 21 AVG als er redenen zijn om dit te doen die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons wordt geïmplementeerd, zonder een bepaalde situatie te vermelden. Als u gebruik wilt maken van uw recht tot herroeping of bezwaar, stuur dan een e-mail naar info@charmant.de.


5. Recht op gegevensonderwerpen:

U hebt het recht om uw toestemming richting ons te allen tijde in te trekken. Als gevolg hiervan zullen we in de toekomst mogelijk niet langer doorgaan met de gegevensverwerking die op deze toestemming was gebaseerd. Bovendien hebt u recht op toegang tot informatie op grond van artikel 15 AVG, het recht op rectificatie op grond van artikel 16 AVG, het recht op verwijdering op grond van artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 AVG en het recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20 AVG. Verder bestaat er een recht van beroep bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG).

In principe kunt u uw rechten van betrokkenen zowel tegenover Facebook als tegenover ons doen gelden. Omdat alleen Facebook directe toegang tot uw gebruiksgegevens heeft, kunt u uw rechten het meest effectief doen gelden tegenover Facebook. 


Als u vragen hebt over deze kennisgeving van gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming.


§8 Copyright

De inhoud van de website van Charmant Benelux is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden. Met uitzondering van de downloads die worden aangeboden voor gebruik in de originele versie, is het gebruik van de teksten en illustraties, zelfs in uittreksels, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Charmant Benelux in strijd met de bepalingen van het auteursrecht en is daarom illegaal. Dit geldt met name voor alle exploitatierechten zoals reproducties, vertalingen of gebruik in elektronische systemen. Geregistreerde handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s worden op onze website gebruikt. Zelfs als deze niet als zodanig op de respectieve plaatsen zijn gemarkeerd, zijn de overeenkomstige wettelijke bepalingen van toepassing.

Cookie-instellingen